UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2020. február 13-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2020. február 13-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

2020-02-29 Irányító Csoport ülések 0

Az idei év első ülésének megnyitása után Dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere, a főkedvezményezett képviselője ismertette az ülés napirendi pontjait, melyeket a Tagok egyhangú döntéssel elfogadtak.

Az Irányító Csoport ülés első napirendi pontjában szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan Dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak igen magas számáról, mellyel az elvárt célértékek teljesültek.

Az ülésen elfogadásra kerültek a projekt dokumentumok, melyek felülvizsgálata és módosításra való előkészítésére a projekt meghosszabbítása kapcsán, a projekt záró időpontjának változása miatt vált szükségessé. A működési dokumentumok (Irányító csoport éves munkaterve, Működési és Monitoring kézikönyv, A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend), A paktum menedzsmentszervezet éves munka és költségterve), valamint a Foglalkoztatási Stratégia és a Foglalkoztatási Akcióterv című dokumentumok módosítását a Tagjai egyhangú döntéssel jóvá hagyták.

Ezt követően a Tagok tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint a Paktum iroda munkatársa folyamatos kapcsolatot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával. A Kormányhivatal által adott információ szerint a projekt jelenlegi eredménye meghaladja a projekt záró időpontjára, azaz 2020. szeptember 30. napjára előirányzott, 246 fős indikátorértéket.

Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselői.

Dr. Papp Antal
polgármester

Meghívó

Jelenléti ív

Napirendi pontok

Monitoring mutatók tájékoztató

Munkaterv

Működés és monitoring felülvizsgálat

Ügyrend

Menedzsmentszervezet éves munka és költségterve

Foglalkoztatási stratégia

Foglalkoztatási akcióterv

Megvalósítási tapasztalat

Jegyzőkönyv 1/3

Jegyzőkönyv 2/3

Jegyzőkönyv 3/3