UA-21228979-1

Eredményesen zárult a TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt 2020. augusztus 13. – Foglalkoztatási Fórum ülés

Eredményesen zárult a TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt 2020. augusztus 13. – Foglalkoztatási Fórum ülés

2020-08-31 Paktum ülések 0

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt a Támogatási Szerződés 2017. április 11-én történt aláírásával indult. A 21 taggal létrejött konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata, konzorciumi partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal lett. A projekt a 45 hónapig tartó megvalósítási idő alatt a Szolnoki járás területén élő, hátrányos helyzetben lévőknek segített különböző munkaerő-piaci támogatások nyújtásával. A foglalkoztatás növelésére, a munkaerő-piac segítésére a Konzorcium 382 585 862 Ft támogatási összeget nyert. A projekt utolsó ülésének témájaként szó volt a célok sikeres eléréséről, a projekt megvalósítás egészéről, továbbá a Tagok tájékoztatást kaptak a projekt zárását, azaz 2020. szeptember 30. napját követő fenntartási idő tevékenységeiről.
Az ülés megnyitása után Dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere, a Főkedvezményezett képviselője felkérte Dr. Tóth Józsefet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjét, és Csák Bélát a Lorenz Shoe Group Kft. cégvezetőjét az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet a felkértek elfogadtak. Ezek után ismertette az ülés napirendi pontjait, melyeket a Tagok egyhangú döntéssel elfogadtak.
Az ülés első napirendi pontjában a Tagok tájékoztatást kaptak a projektzárásról. Dr. Papp Antal polgármester elmondta, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal együttműködésben végzik a záró feladatokat.
Ezt követően a Tagok tájékoztatást kaptak a projekt elért eredményeiről a pályázatba bevontak igen magas számáról, mellyel az elvárt célértékek teljesültek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által adott információ szerint a projekt eredménye meghaladja a projekt záró időpontjára, azaz 2020. szeptember 30. napjára előirányzott, 246 fős indikátorértéket.
Az ülés következő napirendi pontjában Dr. Papp Antal polgármester tájékoztatást adott a projekt megvalósításának egészéről, a kezdéstől a fizikai zárásig. Megemlítette a projekt előkészítését, a megvalósítási idő hosszát és változását, a megvalósult rendezvényeket, a bekövetkezett személyi és szakmai változásokat. Elmondta, hogy a Paktum iroda munkatársa folyamatos kapcsolatot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával, majd megköszönte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal munkáját, mely során az elvárt célértékeken túl teljesültek a projekt célkitűzései.
Végül Dr. Papp Antal polgármester tájékoztatta a Tagokat a projekt fenntartási és működési kereteiről, mely szerint a projekt zárását követő 5 évben is szükséges fenntartani a paktumszervezet felállításakor kialakult együttműködést, hogy a projektnek való megfelelés továbbra is biztosított legyen.
Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselői. Jelen volt a tagok közül a Római Katolikus Plébánia képviseletében Kovácsik Antal plébániaszervező, és, Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző
Iskolája és Kollégiuma képviseletében Molnár Aranka tagintézmény vezető. A vállalkozások is képviselték magukat: a RIGO Szerszám- és Formakészítő Kft. képviseletében Némethné Hidegkuti Edit, a Bunge Növényolajipari Zrt. képviseletében Dian András HR vezető, a TERMÁL-MEDICAL Szolgáltató Zrt. képviseletében Tomasovszky László igazgató és a Lorenz Shoe Group Kft. képviseletében Csák Béla cégvezető úr jelent meg. Továbbá részt vett az ülésen az ”Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületének elnöke, Dr. Lévai Erzsébet. A települési önkormányzatok közül megjelent Varga József Rákócziújfalu Községi Önkormányzata polgármestere, Dr. Túróczi Imre Rákóczifalva Város Önkormányzata polgármestere és Nagy Richárd Tiszasüly Községi Önkormányzata polgármestere.

Dr. Papp Antal
polgármester

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Tájékoztató – TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 Szolnoki járás foglalkoztatási paktum kiemelt uniós projekt aktuális helyzetéről

Tájékoztatás eredményekről

Tájékoztatás a projektmegvalósításról

A projekt működési és fenntartási keretei

Döntések:

Jegyzőkönyv hitelesítők

Napirendi pontok

Projekt zárással kapcsolatos tájékoztató

Projekt elért eredményeiről szóló tájékoztató

Projekt megvalósításáról tájékoztató

Szolnoki járás foglalkoztatási paktum fenntartási és működési keretei

A fenntartás időtartamára vonatkozó együttműködésről

Videó