UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. november 8-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. november 8-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

2018-11-08 Irányító Csoport ülések 0

Irányító Csoport ülés
2018. november 8.
Ö S S Z E F O G L A L Ó


A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. november 8-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés. A napirendi pontok között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről, ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal tájékoztatást adott a 7. mérföldkőnél elvárt célértékek teljesüléséről, és megköszönte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal eredményes munkáját.


A folytatásban határozat született a Foglalkoztatási Stratégia és Foglalkoztatási Akcióterv szakmai dokumentumok módosító dokumentumainak elfogadásáról.


A továbbiakban a Paktumszervezet tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól, és eredményeiről, melyek kapcsán folyamatos kapcsolatot tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával.


Az ülés utolsó napirendi pontjaként a paktum következő rendezvénye, egy hálózatosodási konferencia előkészítése zajlott a témák pontosításával és kifejtésével. A konferencia témája:
A Szolnoki járásban együttműködésre képes vállalkozások felkutatásának módszertana, lehetőségei.


Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala képviselői.


dr. Papp Antal
polgármester

 

Jegyzőkönyv (aláírt)
Jelenléti ív
Napirendi pontok elfogadásáról
Munkaerőigényekről, monitoring mutatók nyomon követéséről
Foglalkoztatási stratégia módosításának elfogadásáról
Foglalkoztatási akcióterv módosításának elfogadásáról
A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatásáról szóló tájékoztató
Hálózatosodási konferencia témáinak elfogadásáról
Meghívó – Irányító Csoport ülés