UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. március 13-án megrendezésre került a soron következő Paktumszervezeti ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. március 13-án megrendezésre került a soron következő Paktumszervezeti ülés

2019-03-13 Paktum ülések 0

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. március 13-án
megrendezésre került a soron következő Paktumszervezeti ülés


Dr. Papp Antal polgármester úr, mint a főkedvezményezett képviselője a megjelenteket köszöntő bevezetője után javaslatot tett az ülések levezető elnökének személyére. A RIGO Szerszám és Formakészítő Kft. javaslata alapján a Paktumszervezet egyhangú döntést hozott, így a projekt során megrendezésre kerülő ülések levezető elnöke a 2019-es évben is dr. Papp Antal polgármester úr lesz.

Ezek után levezető elnökként felkérte a RIGO Szerszám és Formakészítő Kft. képviselőjét, Némethné Hidegkuti Editet, és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium képviselőjét, Gecse Zoltánt az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére, majd ismertette az ülés napirendi pontjait. A Paktumszervezet tagjai mindkét napi rendi pont javaslatát egyhangú döntéssel fogadták el.

A Paktumszervezeti ülés napirendi pontjai között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal polgármester úr tájékoztatást adott a pályázatba bevontak igen magas számáról. mellyel az elvárt célértékek teljesültek, és megköszönte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint a Szolnoki Járási Hivatala eredményes munkáját.

A folytatásban határozat született a Paktum felülvizsgálatra került működési dokumentumairól, valamint a Foglalkoztatási Akcióterv című szakmai dokumentum módosító
dokumentumának elfogadásáról is döntést hoztak a tagok.

A továbbiakban a Paktumszervezet tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről, melyek kapcsán folyamatos kapcsolatot tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatalával és a Magyar Államkincstár Jász Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával.
Az ülés zárásaként a Paktumszervezet tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósítandó rendezvényeiről. A tagok a pályázat idei, utolsó évében még három alkalommal ülnek össze. Ezen kívül előre láthatóan a nyár folyamán megrendezésre kerül egy hálózatosodási konferencia és egy szakmai kerekasztal beszélgetés, ősszel pedig két jó gyakorlat megosztása konferencia, melyre minden érdeklődőt szívesen látnak.

Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal, valamint a Szolnoki Járási Hivatala képviselői. Részt vettek az ülésen a konzorciumi partner önkormányzatok képviselői, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Önkormányzat, a Római Katolikus Plébánia és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium képviselői. Ezen kívül megjelentek a martfűi vállalkozások, a RIGO Szerszám és Formakészítő Kft., valamint a Bunge Növényolajipari Zrt. képviselői is.

 

dr. Papp Antal
polgármester

Meghívó – Paktum ülés – 2019.03.13.
Jelenléti ív – 2019. 03. 13.
Foglalkoztatási Akcióterv módosító dokumentuma – 2019. 03. 13. (előterj.)
Foglalkoztatási Akcióterv Martfű – 2019. 03. 13. (előterj.)
ICS munkaterv – 2019.03.13. (előterj.)
Martfű menedzsment munka és költségterv – 2019. 03. 16. (előterj.)
Működésimonitoring Martfű – 2019. 03.13. (előterj.)
Tájékoztatás a pályázatba bevontakról 2019.03.13. (előterj.)
Ügyrend Martfű – 2019. 03.13. (előterj.)
Jegyzőkönyv Paktum ülés – 2019. 03. 13.
1. 2019-es év üléseinek levezető elnökéről
2. jegyzőkönyv hitelesítőiről
3. ülés napirendi pontjairól
4. monitoringmutatók nyomonkövetéséről, munkaerőigényekről
5. működési dokumentumokról
6. Akcióterv módosításáról
7. projektmegvalósítás tapasztalatairól
2019. márciusi lapszám oldala