UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. június 06-án megrendezésre került a soron következő – Paktumszervezeti ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. június 06-án megrendezésre került a soron következő – Paktumszervezeti ülés

2019-06-10 Paktum ülések 0

Dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, mint a főkedvezményezett képviselője a megjelenteket köszöntő bevezetője után, mint a 2019-es év üléseinek levezető elnöke felkérte a RIGO Szerszám és Formakészítő Kft. képviselőjét, Némethné Hidegkuti Editet, és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium képviselőjét, Gecse Zoltánt az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet a felkértek elfogadtak. Ezek után ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet a
Paktumszervezet tagjai egyhangú döntéssel elfogadták.

A Paktumszervezeti ülés napirendi pontjai között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak igen magas számáról, mellyel az elvárt célértékek teljesültek.

Az ülés második napirendi pontjában a Human Service Agency (HSA Kft.) munkaerő – kölcsönzéssel és – közvetítéssel foglalkozó cég képviselője, Gulyás Csaba irodavezető
megtartotta a tevékenységükről szóló prezentációját.

Ezt követően a felülvizsgálatra került Működési és monitoring kézikönyv elfogadásáról egyhangú döntést hoztak a Paktumszervezeti tagok, majd tájékoztatást kaptak a projekt
megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint folyamatos kapcsolatot tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával.

Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal, valamint a Szolnoki Járási Hivatala képviselői. Részt vettek az ülésen a konzorciumi partner önkormányzatok képviselői, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Önkormányzat, a Római Katolikus Plébánia és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium képviselői. Ezen kívül megjelentek a martfűi vállalkozások a RIGO Szerszám és Formakészítő Kft., valamint a
Bunge Növényolajipari Zrt. és a Lorenz Shoe Group Kft. képviselői is.

dr. Papp Antal
polgármester

Jegyzőkönyv
Határozat az ülés jegyzőkönyvének két hitelesítőjéről
Jelenléti ív
Határozat a Paktum Irodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigények megvitatása, monitoring mutatók nyomon követéséről
Határozat a Működési és Monitoring kézikönyv felülvizsgálatának megtárgyalásának elfogadásáról
Napirendi pontok
Határozat a projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
TOP-5.1.2 – Paktum ülés meghívó