UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. június 06-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. június 06-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

2019-06-15 Irányító Csoport ülések 0

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. június 06-án
megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés


Dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, mint a főkedvezményezett képviselője a megjelenteket köszöntő bevezetője után ismertette az ülés napirendi pontjait, amelyeket az Irányító Csoport egyhangú döntéssel elfogadta.


Az ülés napirendi pontjai között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak és a beérkezett munkaerőigények igen magas számáról.


Ezek után határozat született a felülvizsgálatra került Működési és monitoring kézikönyv elfogadásáról, majd az Irányító Csoport tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint a Paktum Iroda munkatársai folyamatos kapcsolatot tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviselői beszámoltak az előirányzott indikátorszámok sikeres teljesüléséről.

Az ülésen jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint a Szolnoki Járási Hivatala képviselői.


dr. Papp Antal
polgármester

ICS jegyzőkönyv
ICS jelenléti ív
Munkaerőigények, monitoring mutatók táj.
A Működési és Monitoring kézikönyv felülvizsgálatának megtárgyalásának elfogadásáról
Napirendi pont
A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
TOP-5.1.2 – ICS ülés meghívó