UA-21228979-1

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” Hálózatosodási konferencia

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” Hálózatosodási konferencia

2019-06-27 Paktum rendezvények 0

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002
„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum”
Hálózatosodási konferencia

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-0002 azonosító számú pályázat által alkotott Paktumszervezet, 2019. június 6-án megrendezte a második, egyben utolsó hálózatosodási konferenciáját. A meghívottak Martfű Város Önkormányzata tanácskozó termében gyűltek össze. A rendezvényen megjelentek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Jász Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltjai. A Paktumszervezet tagjai nagy számban vettek részt a rendezvényen: települési önkormányzatok, civilszervezetek és a martfűi vállalkozások képviselői. A Paktumszervezet a megye más paktumterületének képviselőit is vendégül látta a Tiszafüredi és a Törökszentmiklósi járás területéről. A konferencia facilitátora dr. Gogolák Zoltán szervezetfejlesztő szakember.


Dr. Papp Antal Martfű Város polgármestere ismertette a „Szolnoki járási foglalkoztatási paktum” hálózatosodásban eddig elért eredményeit. Hangsúlyozta, hogy hálózatosodás, a laza kapcsolatok ereje kulcsfontosságú a járás vállalkozásainak fejlődésében. Kiemelte, hogy sajnos még kevesen ismerik fel a hálózatosodás, az együttműködés erejét, hasznát. Nem elhanyagolható a civilszervezetek és a kisebbségi önkormányzatok szerepe a paktum hálózatban, mert ők tudják képviselni a célcsoport különböző szegmenseit. Információáramlás szempontjából ők köthetik össze egymással hatékonyan a célcsoportot, a képző szervezeteket, a vállalkozásokat és paktum szervezeteket.


A konferencia facilitátora felvette azt a kérdést, hogy mi mozgatja a vállalkozásokat, milyen erők hatnak a hálózatosodás és együttműködés mellett, vagy éppen ellene. Utalt a szakmai kerekasztal fórumon átbeszélt motivációkra. Jelezte, nemcsak egyének, de szervezetek esetében is értelmezhető a motiváció és a szervezeti motivátorok. Elsősorban a tulajdonosok, illetve a menedzsment határozza meg ezeket a hajtóerőket. A résztvevők megpróbálták azonosítani azokat az erőket „motivátorokat”, amelyek a hálózatosodás irányába, illetve ellene vezérelhetik a vállalkozásokat, érintett szervezeteket. Vonzerőként fogalmazták meg a hálózatosodás hatékonyságának és az eredményt hozó jó gyakorlatok széleskörű megosztását, vállalkozók közötti érdekegyeztetést, valamint a hálózatosodás hosszú távú gazdasági és anyagi előnyeinek bemutatását. A konferencia következő részében a résztvevők arra keresték a válaszokat, hogy a támogató tényezőket hogyan lehetne erősíteni. A konferencia tapasztalata az, hogy a hálózatosodás mellett ható tényezők felerősítése, a hálózatosodás folyamatainak gyorsabbá, egyszerűbbé tétele fontos feladat.


A hálózatosodás ellen ható tényezők közül a legfontosabbra, a versenytárs, vetélytárs, ellenfél szemléletre mutattak rá a résztvevők. Az a megállapítás született, hogy olyan megoldást kell találni (közös társadalmi, gazdasági érdek), amivel rá lehet venni az egyébként ellenérdekű feleket az együttműködésre. Felmerült az a javaslat, hogy vizsgálják meg, hogyan működik ez külföldön, vagy Magyarországon is jelen lévő versenyben álló külföldi vállalkozások esetében. Egyértelmű, azonnal végrehajtható, vagy követhető javaslat sajnos nem született.


dr. Papp Antal
polgármester

 

Feljegyzés
Jelenléti ív
TOP-5.1.2 Hálózatosodási konferencia meghívó