UA-21228979-1

Együttműködés a helyi gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztéséért

Együttműködés a helyi gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztéséért

2017-09-06 Irányító Csoport ülések Paktum ülések 0

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Martfű Város Önkormányzata alkotta konzorcium megtartotta a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” alakuló ülését. A térség munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó program megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 2017. szeptember 6-án, a Martfűi Polgármesteri Hivatalban került sor.

A foglalkoztatási paktum európai uniós és kormányzati forrásból, a helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt szervezetek partnerségi alapú együttműködésével valósul meg. Célkitűzéseinek megfogalmazása során kiemelt szempont, hogy azok valós helyi igényekre, problémákra reagáljanak, a munkaerő-piaci szereplők lehető legszélesebb körét megszólítva.

Országosan 130 paktumszervezet jött létre, összesen mintegy 100 milliárd forintnyi támogatási összeggel. A paktumszervezetek egyfajta foglalkoztatási fórumként működnek, három éven keresztül, egészen 2020-ig.

A paktum alakuló ülés résztvevőit dr. Papp Antal Martfű város polgármestere köszöntötte. A konzorcium vezetőjeként az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. – Nagy öröm számunkra, hogy Martfű végezheti ezt a nehéz, kihívásokkal járó feladatot. A kormányzati cél nemes és fontos: minél több embert helyezzünk munkába. Ez a cél nem egyszerű, de meg fogunk vele birkózni, ha együttműködünk – hangsúlyozta.

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum megvalósítása többéves munka, amelyben kiemelt szerepe lesz a martfűi székhellyel működő járási paktumirodának. Dr. Molnár György, a paktumiroda vezetője 2017 áprilisa óta dolgozik a paktumszervezet létrehozásán. – Célunk az, hogy a Szolnoki járáson belül a munkáltatókat és a munkavállalókat közelítsük egymáshoz, és minél több munkáltatóval alakítsunk ki jó kapcsolatot – erősítette meg az alakuló ülésen a paktumiroda vezetője.

A foglalkoztatási paktum a gazdasági szférában erősíti a foglalkoztatást, együttműködve a megyei önkormányzattal, a megyei kereskedelmi és iparkamarával, a vállalkozásokkal, a járáshoz tartozó tizenkét település önkormányzatával, képzőintézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, civilszervezetekkel és egyházi képviselőkkel.

A program lebonyolítását a paktumiroda mellett egy erre a célra létrehozott menedzsment szervezet végzi.

A foglalkoztatási stratégia kialakításakor, a helyben érintettekkel együttműködve, minden olyan szempontot figyelembe kell venni, amelyek befolyásolják a járás gazdasági – társadalmi fejlődését. A kiemelt célcsoporton belül fontos szerepet kap a képzés, továbbképzés, toborzás, a foglalkoztatás, a gazdasági környezet vizsgálata, a befektetés ösztönzés, a helyi termékek felkutatása.

A program elindult, az eljárásrendek és a feltételrendszer kialakítását követően, várhatóan a jövő év elejétől jelentkezhetnek majd a munkáltatók, igényelhetnek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér-, képzési vagy utazási támogatásokat.

Az igényfelmérés jelenleg is tart, amelyről a tájékoztatást a paktumiroda munkatársai kiküldték a szóba jöhető foglalkoztatóknak.

A készülő foglalkoztatási stratégia előzetes felmérési eredményei alapján: Szolnok megyei jogú város adatait nem tekintve, az elmúlt tizenkét évben jelentősen, több mint négyezer fővel csökkent a Szolnoki járás lakónépessége. Egyes településeken az odavándorlás, míg más településeken, köztük Martfűn, az elvándorlás aránya a magasabb. Nagy kihívást jelent a természetes fogyás, a lakosság elöregedése.

A Szolnoki járásban az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a hazai (68) és a megyei (46) adatoknál is alacsonyabb (38). A működő vállalkozások megoszlása a foglalkoztatottak létszáma alapján a kisvállalkozások irányába tolódik el. A járás települései között a népesség alakulásában kirajzolódott markáns területi elhatárolódás a nyilvántartott álláskeresők számában és a közfoglalkoztatottak arányában is megmutatkozik.

A járásban, rontva az anyukák elhelyezkedési esélyeit, csak két bölcsőde működik. A szomszédos településeken való munkavállalást a közösségi közlekedés megyeszékhely központúsága nehezíti.

A foglalkoztatási stratégia előzetesen megfogalmazott célrendszere alapján a Szolnoki járás munkaerő-kínálata képessé válik a munkaerő-kereslethez történő rugalmas alkalmazkodásra, a hiányszakmákban felmerülő álláshelyek betöltésének ideje felgyorsul, a szakképzési rendszer – szorosabban együttműködve a munkáltatókkal – folyamatosan biztosítja a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő utánpótlást. A munkaerő-piaci és gazdasági szereplők közötti együttműködésnek köszönhetően erősödik a vállalkozások versenyképessége, hozzájárulva a foglalkoztatás minőségének növekedéséhez. Megkezdődik a leszakadó települések gazdasági felzárkózása, a nyilvántartott álláskeresők száma pedig a munkanélküliséggel jobban sújtott területeken is csökkenésnek indul.

A helyi gazdaság versenyképességének erősítését a helyben működő vállalkozások megerősítésével, a vállalkozások számának növelésével és a mezőgazdaság által megtermelt áruk helyben történő feldolgozásának támogatásával segítenék a stratégiában foglaltak.

Jász-Nagykun-Szolnok a megyék közti rangsorban az ipargazdaság teljesítményével 19 megye közül a 7. helyen, az összteljesítményét tekintve pedig a 8. helyen áll. Figyelemmel arra, hogy a rendszerváltást követően megyénk a 15. helyre csúszott vissza a teljesítményével, ez a fejlődés megbecsülendő – hangsúlyozta dr. Sziráki András, a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A foglalkoztatási paktum világos célja, hogy az értékteremtő gazdaság gyarapodását szolgálja. A gazdasági szakember szerint a megvalósítás során a képzésre kell fókuszálni, a foglalkoztatási paktum kulcskérdése, hogy rendelkezésre áll-e a képzett munkaerő.

A foglalkoztatási paktum összehozza az érintetteket, amihez több mint három évig minden feltétel biztosított. A cél az, hogy a programba bekapcsolódók ezt követően, hosszútávon is együttműködjenek a térség gazdasági – társadalmi fejlődésének érdekében.

Herbály Jánosné

A duális képzés, kiemelten a könnyűipar, a cipőkészítő munkaerő átképzésének erősítési lehetőségeiről dr. Sziráki András és Kóródi Anikó, a Lorenz Shoe Group Kft. HR vezetője személyesen egyeztetett a SZSZSZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma vezetőivel. Az együttműködés kiemelt célja, hogy hiányszakmává nyilvánítassák a cipőkészítő szakmát – tájékoztatott Molnár Aranka, a martfűi szakképző intézmény igazgatónője.

Az elképzelést a szakképzési centrum és a megyei iparkamara is támogatja, kifejezve, hogy Martfűn ennek létjogosultsága van.

Forrás :