UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. szeptember 18-án megrendezésre került a soron következő – Irányító Csoport ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. szeptember 18-án megrendezésre került a soron következő – Irányító Csoport ülés

2019-09-15 Irányító Csoport ülések 0

Dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, mint a főkedvezményezett képviselője, a megjelenteket köszöntő bevezetője után ismertette az ülés napirendi pontjait, amelyeket az Irányító Csoport egyhangú döntéssel elfogadott.

Az ülés napirendi pontjai között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak és a beérkezett munkaerőigények igen magas számáról.

Ezek után az Irányító Csoport tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint a Paktum Iroda munkatársai folyamatos
kapcsolatot tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóságával. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviselői beszámoltak az előirányzott indikátorszámok sikeres teljesüléséről.

A továbbiakban szó volt a pályázat megvalósítási idejének meghosszabbításáról is, mellyel kapcsolatban Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal szóbeli megbeszélést tartanak, melyen egyeztetik a projekt meghosszabbítással kapcsolatos kérdéseket.

Az ülésen jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül, a Jász Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint a Szolnoki Járási Hivatala
képviselői.


dr. Papp Antal
polgármester

 

Jelenléti
Jegyzőkönyv
Meghívó
Határozat – A projekt megvalósítás tapasztalatainak megvitatásáról, eredmények megosztása
Határozat – A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigények megvitatásáról, monitoring mutatók nyomon követéséről
Napirendi Pontok