UA-21228979-1

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. november 13-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. november 13-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés

2019-11-30 Irányító Csoport ülések 0

Dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, mint a főkedvezményezett képviselője, a megjelenteket köszöntő bevezetője után ismertette az ülés napirendi pontjait, amelyeket az Irányító Csoport egyhangú döntéssel elfogadott.

Az ülés napirendi pontjai között elsőként szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak és a beérkezett munkaerőigények igen magas számáról.

Ezek után az Irányító Csoport tagjai tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint a Paktum Iroda munkatársa folyamatos kapcsolatot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviselői beszámoltak az előirányzott indikátorszámok sikeres teljesüléséről.
A továbbiakban szó volt a pályázat megvalósítási idejének meghosszabbításával kapcsolatban az Együttműködési megállapodás módosításáról, melyet a Paktumszervezet tagjai a soron következő paktumszervezeti ülésen írnak alá.

Az ülésen jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Szolnoki Járási Hivatal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselői.

dr. Papp Antal
polgármester

Napirendi pontok

Megvalósítási tapasztalat

Munkaerőigény monitoring mutatók

Meghívó

Jelenléti ív

Jegyzőkönyv